Abrigo sp. z o.o.

ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin

Telefon: 733 842 872 Email: biuro@abrigo.com.pl

 

 

Dane Spółki:
Abrigo sp. z o.o., ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin, KRS 0000515464, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS, NIP 9462648786, REGON 061690017, Kapitał zakładowy 30 000 zł.