Group

Nasze projekty:

Wzmocnienie potencjału rozwojowego i modernizacja Abrigo Sp. z o.o.

#

Cel zadania:

Realizacja przedsięwzięcia  umożliwi Wnioskodawcy na zbudowanie odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewni instrumenty wsparcia pozwalające na rozwój działalności.

 

Grupy docelowe:

Klienci przedsiębiorstwa, tj. organizacje pozarządowe oraz firmy korzystające z usług księgowych i kadrowych.

 

Koszt przedsięwzięcia:

164 950 zł

 

Efekty:

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wyposażenie przedsiębiorstwa w środki trwałe oraz wartości niematerialnie i prawne umożliwiające zbudowanie odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewni instrumenty wsparcia pozwalające na rozwój działalności.